Setkání rodičů dětí k přípravě na 1. svaté přijímání

Datum / čas
13.03.2017
19:10–20:00


V kostele.