Setkání rodičů dětí k přípravě na první svaté přijímání

Datum / čas
02.11.2015
19:10–20:10


Úvodní setkání proběhne v pondělí 2. listopadu v 19.10 ve farní knihovně. Týká se to dětí, které chodí už alespoň 2 roky do náboženství, a alespoň jeden z rodičů žije praktické křesťanství ve společenství církve. Dítě je zpravidla žákem třetí třídy, ale výjimky mladšího věku jsou možné. Určující je zralost dítěte k tomuto kroku víry. To posuzují rodiče v rozhovoru s knězem.

P. Josef Brtník