Setkání zájemců k přípravě na biřmování

Datum / čas
20.09.2015
19:30–21:00


Příprava k biřmování

První setkání zájemců o svátost biřmování bude v neděli 20. září po večerní bohoslužbě ve farní knihovně. Schůzky dvouleté přípravy pro mladé lidi od 14 let, budou probíhat v pondělí večer.

Počítá se také s tím, že se otevře roční příprava pro zájemce od 17/18 let. U spodní hranice nebude rozhodující jen věk, ale také např. dosavadní systematické vzdělávání (hodiny náboženství, výuka na církevních školách apod.). Tato skupina se bude scházet v neděli večer.

Způsob přípravy ostatních dospělých bude zvolen podle jejich počtu.