Slavnost prvního svatého přijímání dětí

Datum / čas
07.05.2017
10:30–12:00


Slavnost prvního svatého přijímání proběhne v neděli 7. května při mši svaté v 10. 30 hodin.

Na první přijetí Krista v podobě chleba při mši svaté se připravuje 40 dětí.

Prosíme, abyste se za ně a za jejich rodiny modlili a byli jim dobrým příkladem.

V sobotu 6. května budou mít příležitost přistoupit ke své první svátosti smíření. Bude to od 16.00 v kostele.

Zde si můžete stáhnout pomůcky pro přípravu mladších školních dětí na svatou zpověď – pro chlapce –  pro děvče

Nahrávky z příprav na svaté přijímání si můžete poslechnout zde.