Slavnost svatého Dona Boska, celebruje biskup Kája Herbst, kostel, Setkání v podloubí a venkovních prostorách

Datum / čas
31.01.2022
18:30–20:30


Slavnost Dona Boska

Svátek zakladatele salesiánů oslavíme při večerní mši svaté v pondělí 31. 1. 2022 v 18.30. Hlavní celebrant a kazatel bude Kája Herbst. Po mši svaté jste zváni k neformálnímu setkání v podloubí a venkovních prostorách. Od 20 hodin zveme zpět do kostela na přednášku Jaroslava Šebka o sv. Ludmile. Níže je jeho stručná anotace k přednášce.

 

Václav Jiráček