Společenství „Žít Laudato si“

Datum / čas
09.10.2018
17:30–18:30


Žít Laudato si  

Společenství „Žít Laudato si“ zve lidi, kteří mají zájem o křesťansky motivovaný trvale udržitelný způsob života, k pravidelnému setkávání. Chceme se společně učit žít v láskyplném partnerství se stvořeným světem a otevírat se působení Stvořitele. Modlitbou a konkrétním jednáním chceme přispívat k rozvíjení vědomí odpovědnosti za stvoření v naší farnosti a vzájemně se doprovázet při hledání způsobů života, které jsou v souladu s Božím stvořitelským záměrem. Zajímá nás stav světa, v němž žijeme, a lidé, s nimiž ho sdílíme, leží nám na srdci naše blízké okolí i vzdálené končiny. Svou starost o svět chceme propojovat se svojí vírou, setkávat se a vzájemně se podporovat. Společně chceme také připravit bohoslužbu vděčnosti za stvoření, při níž témata související se vztahem křesťanů ke stvořenému světu představíme farnosti a hostům.

Setkávat se budeme každé liché úterý v 17.30 – 18.30, poprvé 9. října, sraz u vrátnice. Máte-li o činnost společenství zájem a čas setkání se Vám nehodí, ozvěte se paní Hanke na email shj@post.

 

Světla Hanke Jarošová