Sůl země: J Šebek: Podzemní církev v době totality

Datum / čas
17.12.2023
10:45–12:00


V neděli 17. 12. v 10.45 ve farní knihovně tentokrát s doc. Jaroslavem Šebkem na téma podzemní církev v době totality v Československu, jak fungovala, jaké měla vazby s „oficiální církví“, jaký má přesah do současnosti, byla podzemní církev solí země?

Cyril Mucha