Sůl země: Jak funguje soudnictví v ČR?

Datum / čas
25.02.2024
10:45–11:30


Jak funguje soudnictví v ČR? 

Mohou být pozemské soudy “spravedlivé”? Ale co je to spravedlnost? Hledají soudy pravdu? Hledí soudce jen na literu zákona, nebo i na jeho ducha? Jaké je to být soudcem a zároveň křesťanem?

Tato a další témata zazní v diskuzi se soudcem JUDr. Jiřím Körblerem na únorovém pokračování cyklu “Sůl země” v neděli 25. 2. v 10.45 ve farní knihovně.

Zve Cyril Mucha