Sůl Země, přednáška: P. Josef Toufar, kněz, mučedník a světec, farní knihovna

Datum / čas
08.05.2022
10:45–11:45


Další díl cyklu „Sůl Země“ bude přednáška s následnou diskuzí o P. Josefu Toufarovi. Důvodem je nejen to, že se v květnu plánuje pouť farnosti do Číhoště (sobota 21. 5.) pod vedením Ing. Jiřího Janáka, ale i to, že P. Josef Toufar byl pohřben mnoho let na Ďáblickém hřbitově, takže tak nějak do naší farnosti patří. Jeho zajímavý život, zakončený mučednickou smrtí, je jistě obrovskou inspirací i v dnešní době. Přijďte tedy v neděli dne 8. 5. v 10.45 do farní knihovny u kůru. Přednáška s následnou diskuzí skončí v 11.30 hodin, takže nedělní oběd nebude narušen.

Za přípravný výbor cyklu „Sůl Země“ 

Jiří Pavlíček, Cyril Mucha