Sůl země, Současná média a pravda, Tomáš Němeček, farní knihovna

Datum / čas
13.11.2022
10:45–11:30


Jak se orientovat v současných médiích? Jak rozeznat pravdu, lež, manipulaci? Lze to vůbec? 

Existují média, kterým se dá věřit více, a jsou naopak média, kde je pravdivých informací “poskrovnu”? Dají se nějak rozeznat? Mohu já jako běžný občan/křesťan nějak ovlivnit povědomí o pravdě ve společnosti? Má člověk s morálními zásadami i nějakou odpovědnost za pravdu? 

Přednášet bude v neděli 13. listopadu v 10.45 – 11.30 ve farní knihovně právník Mgr. Tomáš Němeček, člověk s velkými zkušenostmi nejen v médiích, ale i v právu a politice. 

Za výbor cyklu “Sůl země” 

Cyril Mucha