Svatodušní novéna

Datum / čas
15.05.2015–23.05.2015
19:15–19:45


Svatodušní novéna

V naší farnosti bude už po několikáté od pátku po Nanebevstoupení Páně do soboty před slavností Seslání Ducha svatého, letos od 15. do 23. května. Začínat bude po večerní bohoslužbě v 19.15 v kostele. Strukturu bude mít stejnou: Zpěv, úryvek z Písma, podnět k zamyšlení, otázky k zamyšlení ve chvíli ticha, přímluvná modlitba, zpěv.

Letošní podněty k zamyšlení budou z exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium – Radost evangelia z V. kapitoly Duchem vedení hlasatelé evangelia. Mají tyto názvy:

1. Nechat v srdci planout oheň Ducha; 2. – 7. Motivace k novému misijnímu rozmachu: Modli se a pracuj; Osobní setkání s osobou Ježíš, jenž nám přinesl spásu; Duchovní radost z toho, že jsme lid; Tajemné působení Vzkříšeného a jeho Ducha – 1. část; Tajemné působení Vzkříšeného a jeho Ducha – 2. část; Misijní síla přímluvy; 8. Maria, Matka evangelizace – Ježíšův dar lidstvu; 9. Maria, Matka evangelizace – hvězda nové evangelizace.

Bratři a sestry, přijďte s námi modlitbou pracovat na díle spásy!

P. Josef Brtník

Texty ke stažení pro jednotlivé dny novény:

SDN-01

SDN-02

SDN-03

SDN-04

SDN-05

SDN-06

SDN-07

SDN-08

SDN-09