Svatodušní vigilie

Datum / čas
14.05.2016
21:00–22:00


Svatodušní vigilie má podobnou strukturu jako vigilie velikonoční – čtení, žalm, modlitba a zakončíme ji obnovou biřmování. Také na tento vrchol novény jste v hojném počtu zváni.