Svátost smíření

Datum / čas
18.12.2015
17:00–18:30


Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

 

Řádně:

všední dny         denně půl hodiny před večerní bohoslužbou

neděle                půl hodiny před každou bohoslužbou případně i během bohoslužby

 

Mimořádně:

sobota                 5. 12.                     pro účastníky duchovní obnovy pro rodiče dětí

sobota                 12. 12.                   pro účastníky duchovní obnovy farnosti

pátek                   18. 12.                   17.30 svátost smíření 2. způsobem, více kněží

so – st                   19. – 23. 12.        17.00 – 19.00, více kněží

úterý                    22. 12.                  16.00 pro děti

 

Svátost smíření 2. způsobem začíná společným nasloucháním Božímu slovu, které nás volá k obrácení. Společně krátce zpytujeme svědomí a kajícími litaniemi probouzíme lítost nad svými hříchy. Potom následuje individuální vyznání hříchů, rozhřešení a přijetí skutku pokání. Vhodné je i společné zakončení díkůvzdáním za Boží milosrdenství.

 

Prosíme, abyste tyto nabízené možnosti využili a nenechávali svátost smíření na Štědrý den nebo až na svátky!