Svátost smíření pro děti

Datum / čas
16.04.2016
15:00–16:30


Svátost smíření dětí, rodičů, příbuzných… před prvním svatým přijímáním.