Svátost smíření pro děti a rodiče před 1. sv. přijímáním, kostel

Datum / čas
12.05.2018
15:00–17:00