Svátost smíření pro děti a rodiče před 1. sv. přijímáním, kostel

Datum / čas
12.05.2018
16:00–18:00