Svátost smíření pro děti a rodiče z přípravy na 1. sv. přijímání

Datum / čas
19.05.2023
16:00–18:00