Svátost smíření se společným úvodem

Datum / čas
19.12.2016
16:00–17:30