Svátost smíření se společným úvodem

Datum / čas
19.12.2016
17:00–18:30