Svátost smíření, více kněží, kostel

Datum / čas
18.12.2017–23.12.2017
17:00–18:30