Svátost smíření

Datum / čas
19.11.2014
17:30–18:30


Svátost smíření 2. způsobem začíná společným nasloucháním Božímu slovu, které nás volá k obrácení. Společně krátce zpytujeme svědomí a kajícími litaniemi probouzíme lítost nad svými hříchy. Potom následuje individuální vyznání hříchů, rozhřešení a přijetí skutku pokání. Vhodné je i společné zakončení díkůvzdáním za Boží milosrdenství.