Svatý Mikuláš pro nejmenší, farní sál, kostel

Datum / čas
05.12.2018
9:00–11:00


Svatý Mikuláš pro nejmenší

Centrum pro rodinu salesiánského střediska srdečně zve rodiče s nejmenšími dětmi na mikulášské

dopoledne, které proběhne ve středu 5. 12. od 9.00 v prostorách farního sálu a kostela.

Program:

9.00-9.15 možnost odevzdat balíček pro dítě na recepci Salesiánského centra

9.15-9.45 malé mikulášské tvoření a zpívání ve farním sále

Od 9.45 setkání s Mikulášem a anděly v kostele

Následuje společné focení a možnost posezení ve farním sále u drobného občerstvení (káva, čaj).

Vstup bez přihlášení. Těšíme se na vás!

 

Eva Klimánková