Světla a stíny církve v moderní době

Datum / čas
01.04.2015
18:15–19:15


Světla a stíny církve v moderní době

srdečně zveme na  cyklus přednášek našeho farníka, historika pana docenta Jaroslava Šebka s názvem Světla a stíny církve v moderní době. Proběhne v rámci letošního tématu Církev společenství svolávané Pánem – dům Slova; těšit se můžete o středách od 19.15 na následující přednášky: 11. 3. Pastorovat a nepolitikařit, papežské podněty z meziválečného období, 18. 3. Církev a nacismus, mezi přizpůsobením se a odporem, 1. 4. Církev a komunismus, byli Toufarové i Plojharové.