Tříkrálová sbírka 2022

Datum / čas
04.01.2022–11.01.2022
0:00


Tříkrálová sbírka  

kterou tradičně pořádá Charita Česká republika, proběhne od 1. do 16. ledna 2022.

V naší farnosti plánujeme koledování dětí od úterý 4. do úterý 11. ledna 2022

Vyzýváme a prosíme tedy zájemce o koledování – rodiče koledníků a vedoucí skupinek, aby se nám ozvali pokud možno do neděle 19. prosince.

(Děti, které chodí do náboženství, dostanou informační lístek pro rodiče jako v minulých letech.)

Sbírku je možné podpořit také:

  • příspěvkem v hotovosti do tříkrálové kasičky na recepci Salesiánského centra a o víkendech v sakristii (od 1. 1. do 16. 1. 2022)
  • online kasičkou: zasláním bezhotovostního příspěvku bankovním převodem, skrz formulář na webu TKS  https://www.trikralovasbirka.cz/ od 1. 1. do 30. 4. 2022. (Je třeba zadat PSČ naší farnosti: 182 00, aby bylo jasné, že je příspěvek určen pro ni.) 
  • bankovním převodem na účet TKS 66008822/0800 s přiděleným variabilním symbolem naší farnosti: 777910039 – od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022
  • navíc letos prostřednictvím níže uvedeného QR kódu, přiděleného naší farnosti – od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022
  • dárcovskou DMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777

 

Využití peněz ze sbírky: 

  • 65 % možnost využití pro projekty koledujících subjektů (u nás středisko mládeže) 
  • 10 % pomoc rodinám, seniorům a dětem v Bělorusku a Uzbekistánu 
  • 15 % diecézní záměry – výstavba komunitního centra sv. Anežky v Praze 2, podpora Komunitního centra sv. Zdislavy Kolín 
  • 5 % celostátní charitativní projekty 
  • 5 % režie sbírky

Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost. 

Za organizační tým TKS Eva Hýsková, Míša Vinklárková 

Kontakt na organizační tým sbírky: trikralovasbirka.kobylisy©email.cz

775 706 266