Tříkrálová sbírka

Datum / čas
03.01.2024–09.01.2024
0:00


Tříkrálová sbírka 2024 je za dveřmi. Začátkem ledna se opět vydají do ulic skupinky koledníků, aby lidem roznášely radostné poselství o narození Spasitele. 

V naší farnosti proběhne tříkrálové koledování dětí od 3. do 9. ledna 2024.

Prosíme zájemce o koledování –- rodiče koledníků a vedoucí skupinek, aby se nám ozvali pokud možno do neděle 17. prosince, abychom mohly udělat časový rozvrh.

(Děti, které chodí do náboženství, dostanou informační lístek pro rodiče jako v minulých letech.)

Jako každoročně bude možné sbírku podpořit také:

  • příspěvkem v hotovosti do tříkrálové kasičky v recepci Salesiánského centra a o víkendech v sakristii (od 1. do 14. 1. 2024)
  • prostřednictvím QR kódu (viz letáček níže) přiděleného naší farnosti (od 1. do 31. 1. 2024)
  • bankovním převodem na účet TKS 66008822/0800 s přiděleným variabilním symbolem naší farnosti: 777910039 (od 1. do 31. 1. 2024)
  • Online kasičkou: zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky skrze formulář na webu TKS www.trikralovasbirka.cz.  Je třeba zadat PSČ naší farnosti: 182 00, aby bylo jasné, že je příspěvek určen pro ni. (od 1. 1. do 30. 4. 2024)

V pátek 5. ledna proběhne od 15 hod. v kostele sv. Tomáše na Malé Straně požehnání koledníků pražským arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Poté – cca v 15.30 hod. – vyjde Tříkrálový průvod z Malostranského náměstí přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Účast je individuální, všichni zúčastnění na sbírce jsou srdečně vítáni.

V neděli 7. ledna od 18.00 hod. bude na ČT 1 přenášen Tříkrálový koncert. V rámci  koncertu bude vyhlášena možnost podpořit sbírku dárcovskou SMS (DMS KOLEDA 30, 60, 90, 190 na číslo 87 777)

Využití peněz z Tříkrálové sbírky 2024: 

  • 65 % možnost využití pro projekty koledujících subjektů (u nás: Salesiánské středisko mládeže) 
  • 10 % humanitární pomoc v zahraničí: Pomoc chudým rodinám a dětem – Taškent (Uzbekistán), Pomoc obětem domácího násilí a chudým rodinám s dětmi – Biškek (Kyrgyzstán)
  • 15 % diecézní záměry (Domov sv. Václava Stará Boleslav –  rekonstrukce a opravy domova, pomoc rodinám, dětem a mládeži v krizi)
  • 5 % celostátní charitativní projekty 
  • 5 % režie sbírky (ve prospěch Charity ČR)

Děkujeme Vám všem předem za Vaši štědrost. 

Kontakt na organizační tým sbírky:  

trikralovasbirka.kobylisy@email.cz 

Eva Hýsková, 775 706 266 

Míša Vinklárková 

Plakát ke sbírce s QR kódem