Udílení svátosti biřmování

Datum / čas
22.05.2016
10:30–12:00


Svátost biřmování bude v naší farnosti udílet biskup Karel Herbst.