Udílení svátosti biřmování, biskup Karel Herbst, kostel

Datum / čas
03.06.2018
10:30–12:00