Udílení svátosti biřmování, biskup Karel Herbst, kostel

Datum / čas
13.06.2020
16:00–18:00