Udílení svátosti biřmování, biskup Karel Herbst, kostel

Datum / čas
04.06.2017
10:30–12:00