Udílení svátosti biřmování, biskup Karel Herbst

Datum / čas
04.06.2023
10:30–12:00


Při mši svaté v kostele v neděli 4. 6. od 10.30 hodin.