Udílení svátosti biřmování

Datum / čas
24.05.2015
10:30–12:00


Při bohoslužbě v 10,30 bude biskup Karel Herbst udílet svátost biřmování.