Ukončení veřejné sbírky na rekonstrukci vstupu Salesiánského centra

Datum / čas
29.02.2020–22.03.2020
0:00


Vážení farníci, rád bych upozornil na skutečnost, že veřejná sbírka určená na přestavbu je povolena Magistrátem do konce února. Po této době bude uzavřen účet 2701348797/2010 vedený u FIO banky a bezhotovostní dary nebude možné dále na tento účel posílat. Po zaplacení únorových faktur budeme vědět přesně, jak rekonstrukce dopadla z finančního hlediska. Je pravděpodobné, že vybavení inventářem a některé dodělávky budou mít své náklady i v průběhu dalších měsíců. Děkujeme za Vaši štědrost a podporu!

P. Václav Jiráček