Úterky u Terky, 1. Třetí Úterek, kostel a farní sál, hřiště

Datum / čas
16.10.2018
18:30–22:00


Úterky u Terky

V červnovém Kobylístku popsal Martin Hobza, jak chceme pracovat s mládeží nad 14 let v příštích letech. Do této koncepce spadají i Úterky u Terky, pravidelná setkávání mladých na večerní úterní mši svaté. Každý 1. a 3. úterek v měsíci následuje po mši program. V tomto školním roce budou tato scházení vypadat následovně:

Každé první úterý v měsíci bude tzv. První Úterek, kdy se sejdou mladí na společný program s hostem. Jedná se o mladé ze společenství a skupin (např. maxistranti, HEC, bývalí biřmovanci apod.) a mladé, kteří žádnou skupinu nemají. Ti, co patří do zmíněných skupin, se pak po zbytek měsíce budou řídit vlastním plánem schůzek a aktivit.

Každé třetí úterý v měsíci bude možnost pro ty, kteří z nějakého důvodu nejsou v žádné ze zmíněných skupin, aby se společně sešli k posezení, modlitbě, sportu či k dalším aktivitám na tzv. Třetím Úterku.

Věk účastníků úterkových programů je dán rozmezím 13 – 26 let. Aby mohli mladí zažít vrstevnickou skupinu, prosíme o respektování tohoto věku.

Úterní mše svaté bude sloužit většinou P. Josef Kopecký. Jak je již dobrým zvykem, liturgie bude doprovázena rytmickou hudbou. Posily hudební i pěvecké jsou velmi vítány. První takto doprovázená mše bude 18. září.

První Úterek bude 2. října. Hostem bude bývalý koordinátor úterků Lukáš Matys, který bude hovořit a diskutovat na téma Společenství.

Třetí Úterek připadá na 16. října.

Další První Úterek bude 6. listopadu, kdy nás přijde navštívit salesiánská superstar Ladislav Heryán.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, stačí si mě odchytnout v kostele či mi poslat email. Rád bych vás také alespoň takto zprostředkovaně poprosil o modlitbu za Úterky a především za mladé a přeji vám za Úterky požehnaný začátek nového školního roku!

 

Dominik Vachuda

dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz