Úterky u Terky: 1. Úterek, Žít laudato si

Datum / čas
04.12.2018
18:30–22:00


Úterky u Terky

I v měsíci listopadu bychom Vás chtěli pozvat na pravidelná setkání mládeže u svaté Terezičky. 6. 11. bude na mši svaté od 18.30 celebrovat P. Ládys Heryán a poté bude mít promluvu na téma proč, kde a jak hledat Boží milosrdenství v běžném životě. 20. 11. pak proběhne Třetí Úterek s naší skoronovou ministranstkou kapelou a po ní bude následovat setkání pro všechny, kteří nemají a hledají nějaké společenství. Na minulém Třetím Úterku vznikl zárodek tohoto nového “spolča” a budeme rádi, když se k nám někdo další přidá. 4. prosince pak nás přijde navštívit na První Úterek naše farnice, kterou můžete znát od svaté Kláry a která rozjíždí nové společenství “Žít Laudato si”, Světla Hanke Jarošová. Ta nám více poví po mši svaté o naší povinnosti křesťanů se starat o Boží stvoření, a jak můžeme i my mladí na výzvu papeže Františka odpovědět. Ostatní úterý v měsíci sice nebude organizovaný program, protože je to čas pro naše skupinky a společenství, ale i tak bude vždy mše svatá doprovázená kapelami. Rádi bychom Vám také popřáli, aby Vaše srdce v listopadových dnech při vzpomínání na zemřelé byla vždy naplněná vírou v milosrdenství našeho Pána.

 

Dominik Vachuda

dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz