Úterky u Terky

Datum / čas
19.01.2016
18:30–21:00


Na úterní večer si pro mladé připravil Petr Klasna, který mj. v naší farnosti organizuje chaloupky a byl pokřtěn o minulých Velikonocích, přednášku o závislostech, nejen materiálních či tělesných, ale i trápící duši.