Úterky u Terky, večer chval Tuesday Melody a Kairos

Datum / čas
20.06.2017
22:00


Úterky u Terky

Školní rok rychle utekl a spolu s ním i setkávání úterkové mládeže. Dne 30. května se konal Velký Úterek s Marií Novákovou, psycholožkou a pedagožkou, na téma Poznej sám sebe! 6. června pak proběhnou navazující dvě diskusní skupinky – středoškolská a vysokoškolská. A nakonec 20. června se uskuteční poslední večer chval v tomto pololetí ve spolupráci se skupinami Tuesday Melody a Kairos, které nás svou hudbou provázely na bohoslužbách. Děkujeme za modlitby i pomoc a přejeme Vám všem, čtenářům i nečtenářům Kobylístku, farníkům i nefarníkům, pravidelným i občasným hostům na Útercích hodně zdaru ve zkouškách – jak v životě, tak i ve škole – a požehnané blížící se letní prázdniny. V září na viděnou!

 

Dominik Vachuda