Uvedení do duchovní četby Písma následující neděle

Datum / čas
05.02.2016
19:20–20:30


Lectio divina je jeden z velice osvědčených způsobů četby Písma, který byl praktikován v prvních staletích křesťanství v klášterech. Pak upadl v zapomenutí. K životu jej přivedl pro všechen Boží lid vynikající biblista a pozdější arcibiskup milánský Carlo Maria Martini. Jeho kolega biskup říká: „Díky Martinimu i každá babička v té nejposlednější vesnici v milánské arcidiecézi denně čte a rozjímá Boží slovo a žije z něho!“ My ho zčásti používáme v malých společenstvích i v našem Uvádění do duchovní četby Písma o prvních pátcích v měsíci. Budou pokračovat 2. října v 19.20 v malých skupinách. Lectio má tyto fáze: Vzývej Ducha svatého,  Čti Písmo,  Rozjímej Písmo,  Modli se s Písmem, Kontempluj,  Uváděj do života. My používáme první čtyři kroky. Zveme vás k tomuto setkávání