Úvod semináře Modlitba v životě, farní sál a další prostory, přihlášky

Datum / čas
20.01.2022
19:00–21:00


Seminář Modlitba v životě

V předcházejících letech proběhl v naší farnosti Kurz Alfa pro farnost, Zacheus, Seminář obnovy v Duchu Svatém. Když jsme přemýšleli, jak na to navázat v dalších letech, postupně vznikl návrh uspořádat v následujících třech letech návazné semináře Modlitba v životě, Život ze svátostí, Desatero v životě. 

Pro letošek si vás dovolujeme pozvat na seminář Modlitba v životě, který by probíhal každý čtvrtek od 20. ledna do 7. dubna (s výjimkou jarních prázdnin 17. března) vždy ve večerních hodinách ve farním sále. Kromě toho by byla příležitost prožít společný víkend 26. – 27. února. 

Setkání by měla podobný průběh jako dřívější, výše zmíněné kurzy či semináře: 

 • úvodní písně a přivítání
 • 20minutové slovo k seznámení s tématem 
 • krátké svědectví
 • 50minutové setkání ve skupinkách, v nichž by se reflektovalo předložené téma a to, co se v uplynulém týdnu dařilo či nedařilo.

Na témata by navazovala praktická individuální cvičení nabídnutá pro následující týden v domácím prostředí. 

Návrh témat:

 • 20. 1. – Co je modlitba a proč se modlit
 • 27. 1. – Křesťanská modlitba
 • 3. 2. – Vnitřní dispozice pro modlitbu
 • 10. 2. – Ranní modlitba a večerní examen
 • 17. 2. – Formy modlitby (chvála, dík, vyznání vin a prosba za odpuštění, prosby za sebe, přímluvy za druhé…)
 • 24. 2. – Rozjímání a vnitřní modlitba
 • 26. – 27. 2. – Modlitba s druhými, ve společenství, v rodině
 • 3. 3. – Boj o modlitbu
 • 10. 3. – Ústní modlitba, breviář, střelné modlitby
 • 24. 3. – Otče náš
 • 31. 3. – Modlitba ke svatým a se svatými
 • 7. 4. – Úvod do Svatého týdne a Velikonočního třídení

Přihlašovat na seminář se můžete přes PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ na webu nebo na telefonu 283 029 141 či 283 029 165.

Pokud by epidemiologická situace neumožňovala setkání ve farním sále, uvažujeme i o variantě přes internet. 

Radek Pavelka, Tomáš Redlich, Lída Rybecká, Jožka Kopecký a František Blaha