V září začne příprava na biřmování (přihlášky: farář, farní mail)

Datum / čas
01.09.2019–30.09.2019
0:00


Biřmování – začne příprava

V září 2019 začneme přípravu na biřmování. Zvu všechny mladé křesťany, kterým v září 2019 bude alespoň 16 roků a kteří touží prohloubit svojí víru a přijmout v této svátosti sílu Ducha Svatého, aby se včas přihlásili. Mohou tak udělat mailem (nejlépe do předmětu napsat BIŘMOVÁNÍ), nebo osobně u faráře. Příprava bude trvat necelý rok, počítejte se schůzkami jednou za týden a se dvěma víkendy. Biřmování bude někdy okolo slavnosti Ducha Svatého 2020. Mohou se hlásit i dospělí a staří. Ti by měli přípravu samostatně. Další příprava mladých na svátost biřmování začne v roce 2022.

Martin Hobza