večer chval, boční kaple kostela

Datum / čas
20.01.2020
19:20–20:00


Srdečně zveme na společnou modlitbu chval – budeme se scházet opět jednou za dva měsíce v pondělí po večerní mši, poprvé 16. září v cca 19.20. Zde je rozpis na celý rok:

  1. 9., 25. 11., 20. 1., 16. 3., 11. 5.

 

Pojďte spolu s námi vstoupit do světa radosti, svobody a pokoje, kde s pomocí Ducha svatého písněmi, texty Písma i vlastními slovy uctíváme a opěvujeme Boha, protože ON JE (podle KKC čl. 2639).
K modlitbě se scházíme v boční kapli, po skončení večerní mše svaté. Písně doprovázejí kytary a další nástroje (violoncello, flétna aj.). Každý se může buď zapojit zpěvem, slovy nebo v tichém společenství. Slova písní a texty žalmů či jiné biblické úryvky promítáme na stěnu. K dispozici jsou i vytištěné zpěvníky. Přítomen je zpravidla kněz a vedle společné modlitby můžete využít i přímluvnou modlitbu s laikem v prostoru před svatostánkem. Večer chval trvá asi hodinu.

 

Za kapelu Kairos

Markéta Růžičková