Večer chval otevřený všem, skupina Kairos

Datum / čas
21.02.2017
19:15–20:30


Pojď, teď je ten čas Jej chválit!

Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce, říká svatý Pavel v Listu Efezským (5,19). Chvalte Ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, píše se v žalmu 150. Výzva ke chvále je do konce i v nejkratším žalmu Bible:  Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem (117,1). Pojďte chválit s námi – v úterý 21. února hned po večerní mši svaté. Budeme se modlit a chválit Boha písněmi, čtením z Písma a chvílemi ticha. Večer chval potrvá do zhruba 20:30 a je otevřen všem z farnosti. Za kapelu Kairos

Markéta Růžičková