Večer chval s kapelou Kairos

Datum / čas
20.05.2024
19:20–20:30


Zveme Vás na večer chval v pondělí 20. května po večerní mši svaté, tedy asi od 19.20. Tématem tentokrát bude: Jak obstát v duchovním boji. Pojďte s námi pozdvihnout svá srdce od těžkostí všedního dne a chválit Boha písněmi, společnou modlitbou, čtením z Písma a chvílemi ticha. Přítomen bude také František Blaha, a tak bude možné přistoupit ke svátosti smíření. Využít můžete i posilu v podobě přímluvné modlitby s laikem.

Inspirovat se tentokrát budeme povzbuzením sv. Pavla, který v závěru epištol k Efezským radí, jak si počínat v duchovním boji: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. (Ef 6,13-16)

Kapela Kairos