Večer chval s kapelou Kairos

Datum / čas
18.12.2023
19:15–21:00


Milí přátelé,

zveme Vás na pravidelný večer chval, který se uskuteční na samém konci adventu, v pondělí 18. prosince po večerní bohoslužbě, cca v 19.20.

„Ať zpívá váš hlas, ať zpívá vaše srdce, ať zpívají vaše ústa, ať zpívá váš život. Chválou je sám ten, kdo zpívá,“ píše sv. Augustin. Abychom Hospodina opravdu chválili a přiblížili se tajemství jeho vtělení v Ježíši Kristu, přijmeme tentokrát povzbuzení i z výstavu Nejsvětější svátosti, který bude součástí večera chval. Kromě toho nás čeká obvyklá společná modlitba chval, díků i proseb se zpěvy, slovy i v mlčení. Přítomen bude i kněz (možnost svátosti smíření) a laik pro přímluvnou modlitbu.

 Za kapelu Kairos

 Markéta Růžičková