Večer chval se skupinou Kairos

Datum / čas
23.10.2023
19:20–20:30


Zveme vás na pravidelné večery chval u svaté Terezičky. Sejdeme v pondělí 23. října po skončení večerních bohoslužeb, zhruba v 19.20. Kromě písní v doprovodu kapely Kairos se můžete těšit na rozjímání společného čtení z Písma, na modlitbu chval, díků a proseb i chvíli ticha. Přítomen bude také František Blaha, a tak bude možné přistoupit ke svátosti smíření. K dispozici bude i přímluvná modlitba s laikem. Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství (žalm 117).
Za kapelu Kairos
Markéta Růžičková