Večer chval se skupinou Kairos

Datum / čas
12.01.2016
19:30–20:30


Večer chval

Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země (Iz 42, 10). V novém roce s novou písní a novou chutí chválit Hospodina za všechny milosti a dary, jimiž nás zahrnuje, chceme na večeru chval – v úterý 12. ledna po skončení večerní mše sv., tj. zhruba od 19.30 v kostele. Na společné zpívání, modlitbu i čtení z Písma se těší kapela Kairos.