Večer chval se skupinou Kairos

Datum / čas
23.05.2022
19:30–20:30


Milí farníci, zveme vás na pravidelný večer chval u svaté Terezičky, který se uskuteční v pondělí 23. května po večerní mši svaté, zhruba v 19.30. Budeme společně číst z Písma, chválit Boha písněmi, modlit se potichu i nahlas. Přítomen bude také František Blaha, a tak bude možné přistoupit ke svátosti smíření. Využít můžete i posilu v podobě přímluvné modlitby s laikem.
Pojďte spolu s námi, tak jako učedníci po cestě do Emauz, nechat rozhořet svá srdce v blízkosti zmrtvýchvstalého Krista. On nabízí naději, sílu i pokoj v době neklidu a bolestí.
Za kapelu Kairos
Markéta Růžičková