Večer chval se skupinou Kairos, kostel

Datum / čas
10.05.2021
19:20–21:30


Zveme všechny, kdo touží chválit Pána písní a společnou modlitbou, k prvnímu večeru chval po vynucené protiepidemické přestávce. Sejdeme se v pondělí 10. května po večerní mši v prostoru hlavní lodi kostela. Budeme zpívat, číst z Písma, společně chválit, děkovat a prosit. Přítomen bude P. František Blaha, a tak můžete přistoupit i ke svátosti smíření. Využít bude možné i přímluvnou modlitbu, a to s přímluvcem z řad laiků v prostoru u svatostánku.

Každé chvály se zamýšlíme nad úryvkem z Písma. Tentokrát to bude Izajáš 55,12: „S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji.“

Přijďte s námi posilnit svá srdce!

Za kapelu Kairos

Markéta Růžičková