Večer chval se skupinou Kairos, kostel

Datum / čas
06.12.2021
19:30–21:30


Chvály: nově každý měsíc

Vážení farníci, s radostí ohlašujeme, že od nového školního roku budeme večery chval chystat nově každý měsíc. Odstartujeme v pondělí 13. září, a dá-li Pán Bůh, budeme se, samozřejmě s ohledem na protiepidemická opatření, scházet buď v boční kapli, nebo v prostoru kostela každé zhruba čtyři týdny.

Proč častěji? Minulé dva roky ve znamení okleštěných možností scházet se k modlitbě, zpěvu a slavení mše svaté nám ukázalo cenu společně stráveného času. Chválit Boha zpěvem, slovy Písma, modlitbou nebo tichým rozjímáním uprostřed ostatních věřících je nenahraditelný, požehnaný čas. A tak nás možná vždycky nebude plný počet, možná vždy nebude všechno perfektně připraveno, ale chceme říci nové ANO v touze po hlubším působení Ducha Svatého v našem životě, v rodinách a ve společenství církve. Chceme obrátit pozornost k Bohu, který si nás zamiloval, a volat: Pane, přijď! 

Zveme Vás proto na večery chval u svaté Terezičky: kromě zpěvu v doprovodu kapely Kairos budeme společně číst z Písma, chválit, děkovat a prosit. Bude-li to možné, bude přítomen P. František Blaha, a tak lze během večera chval přistoupit i ke svátosti smíření. K dispozici bude i přímluvná modlitba, a to s laikem/přímluvcem z řad laiků v prostoru u svatostánku.

Zde je rozpis termínů:

13.9., 11.10., 15.11., 6.12., 17.1., 21.2., 21.3., 25.4., 23.5., 20.6.

Díky všem, kdo se na večerech chval podílíte. 

Za kapelu Kairos 

 

Markéta Růžičková