Večer nad knihou, Jan Sokol: Odvaha ke svobodě, farní knihovna

Datum / čas
07.09.2021
19:30–21:30


Milí přátelé duchovní literatury, před prázdninami jsme se poprvé sešli v naší farní knihovně k společnému povídání nad vybranou knihou a rádi bychom Vás opět srdečně pozvali na další literární posezení s malým pohoštěním, které se bude konat v úterý 7.9. v 19.30 ve farní knihovně. 

Protože letos zemřel významný křesťanský myslitel Jan Sokol, chceme následující literární večer věnovat jeho poslednímu knižnímu rozhovoru s Josefem Beránkem: Odvaha ke svobodě.

Kniha sleduje životní osudy Jana Sokola, jeho reflexe společenského dění a myšlenkové zrání. 

Je svoboda bezbřehou plání, kde si člověk může dělat, co se mu zamane? 

Jak se k sobě vztahují politika a náboženství? 

A co to znamená být členem občanské společnosti? 

Otázky, které si Jan Sokol klade, čtenáře vedou nejen k pochopení širších souvislostí evropské historie, ale i k vděčnosti za život a svobodu, a především k touze předat je dalším generacím. Jeho velkým darem byla schopnost předávat i složité myšlenky srozumitelným způsobem. 

Rádi bychom literární večery nad knihou pořádali pravidelně jednou měsíčně v úterky po mši svaté. Do konce roku připravujeme společné setkání nad knihami: Ultreia – putování do Santiaga de Compostela a na konec světa – Zdeněk Susa (říjen), Mission Possible – příručka k nové evangelizaci a dialogu – Otto Neubauer (listopad) a Stín Otce – příběh o Josefovi z Nazareta – Jan Dobraczyński (prosinec). Tyto knihy i další knihy Jana Sokola si již dnes můžete zapůjčit v naší farní knihovně.

Těšíme se na vás, Vaši knihovníci.