Večer s mládeží z Iráku a Sýrie o víře v každodenním životě

Datum / čas
23.10.2015
19:15–21:00


O víře v každodenním životě – svědectví muslima

Na pátek 23. října pozvali organizátoři do farního sálu několik hostů, kteří vyznávají islám, aby nám vyprávěli o tom, jak prožívají víru v každodenním životě. Za muslimy promluvil pan Vladimír Sáňka z muslimské obce v Praze. Jeho vyprávění bylo zajímavým svědectvím o živém vztahu s Bohem. „Modlitba je jedním ze základních pilířů života muslima. Bůh naši modlitbu nepotřebuje, ale každý, kdo se modlí, tak zažívá, jak mu modlitba prospívá.“

Při recitaci jedné z hlavních modliteb islámu, ale i při sdílení dalších detailů a hodnot si mohl každý uvědomit, kolik toho máme společného. Došlo i na praktické dotazy, např. jak poznat, kterým směrem je Mekka, jak se očistit před modlitbou, když není voda.

Zajímalo nás také, jak pan Vladimír uvěřil a jak konkrétně pomáhají muslimské obce uprchlíkům (je toho dost). Pěknou tečkou byla společná modlitba díků a proseb, amen zaznělo z úst křesťanů i muslimů.

Lucka Ortiz

———————

Zveme dospělé a děti v pátek 23. 10 od 19.15 na večer s mládeží z Iráku a ze Sýrie dlouhodobě žijící v Čechách na téma: „Jak prožíváme svou víru v Boha v každodenním životě?“.

Program bude následující: Prezentace od našich hostů, otevřená diskuze, společná modlitba za mládež trpící v Iráku a v Sýrii.