Večery nad knihou, o knize Richarda Rohra – Číst Bibli jako Ježíš

Datum / čas
15.06.2021
19:30–21:00


Milí přátelé duchovní literatury, již několik měsíců se snažíme oživit farní knihovnu. Děkujeme vám za spousty nových knih, které jste nám věnovali. Rádi bychom pravidelně pořádali literární večery nad zajímavými knihami s duchovní tematikou. Srdečně vás zveme na první literární posezení s malým pohoštěním v úterý 15. 6. v 19.30 ve farní knihovně. Programem večera bude společné povídání a debata o knize Richarda Rohra Číst Bibli jako Ježíš.

Knížka je úvodem do umění duchovní četby a výkladu Bible. Je však zároveň polemikou s tím, jak se Bible často čte a vykládá: s důrazem na literu a na předpisy zákona.
Tuto knihu i další knihy Richarda Rohra si již dnes můžete zapůjčit v naší knihovně.

Těšíme se na vás
Vaši knihovníci.