Venkovní křížová cesta na Velký pátek

Datum / čas
02.04.2021
10:00–12:00


Obrázkové Malované Velikonoce

Milí farníci, mládeži, rodiny s dětmi!

Epidemiologická situace nám bohužel nedovoluje setkat se při křížové cestě ve větším počtu najednou, jako tomu bylo v minulých letech. Můžeme se však v této modlitbě a rozjímání sjednotit jiným způsobem. 

A tak vás zveme na venkovní “štafetovou” křížovou cestu do Ďáblického háje.

Nejdůležitější informace shrnujeme níže:

 • Na Velký pátek, tj. 2. dubna 2021 od 10:00 do 12:00 bude v Ďáblickém háji označena a připravena trasa se 14 zastaveními křížové cesty (i s obrázky). 
 • Každý zájemce (dvojice, rodina,…) může v daném časovém rozmezí, avšak jednotlivě (tj. NE dohromady s dalšími skupinami) projít křížovou cestou a rozjímat nad jednotlivými zastaveními.
 • Rodina si může přinést svůj vlastní kříž, popř. si jej v lese může vyrobit z větviček. 
 • Pro menší děti chystáme malou aktivitu.
 • Začátek křížové cesty bude v Ďáblickém háji u Vozovny Kobylisy (u velkého kamene nedaleko rozcestníku turistických značek), kde si každý zájemce (dvojice, rodina, jednotlivci,…) bude moci vybrat a vyzvednout text křížové cesty k rozjímání.
 • Několik textů křížové cesty (s různým zaměřením, pro děti i dospělé) bude k dispozici i na webu farnosti, takže bude možné si je dopředu stáhnout na mobil nebo vytisknout.
 • Křížová cesta povede od vozovny Kobylisy ke Kobyliské střelnici, zastavení budou od sebe vzdálena cca 50 – 80 m, na posledním z nich dostane účastník malou svíčku, kterou pak může zapálit v kostele sv. Terezičky u kříže.
 • Závěr křížové cesty (závěrečnou modlitbu) vykonejte, prosím, v kostele.
 • V kostele budete mít možnost:
  • přijmout Eucharistii,
  • poklonit se kříži (což je jedna z částí Velkopátečních obřadů) a zapálit svíčku, 
  • přinést obrázky Velikonočních událostí, které jste v předchozích týdnech malovali (obrázky, prosím, položte na schůdky u oltáře),
  • napsat jména svých blízkých nebo známých, kteří podobně jako Pán Ježíš snášejí velké utrpení nebo již zemřeli a čekají na vzkříšení a vložit je do ošatky k nohám ukřižovaného Ježíše. Můžete přinést i jejich malou fotografii.

Důležitá organizační instrukce:

Vzhledem k tomu, že křížovou cestou nemůžeme jít společně, bylo by velmi vhodné a žádoucí, aby všichni zájemci nepřišli přesně v 10:00, ale naplánovali svůj příchod na jinou dobu v rámci vymezeného času (10:00–12:00). 

Věříme, že nás tato aktivita posílí na těle, ale hlavně na duchu a pomůže nám lépe prožít svátek Velkého pátku.

Těšíme se na vás.

Tým dětských mší

Křížové cesty ke stažení:

WEB_Krížova cesta_dospělí_téma_ČAS
WEB_Krížova cesta _dospělí_ROZHOVOR s Ježíšem
WEB_Krížova cesta_dospělí_téma_STRACH
WEB_Krížova cesta_děti_mladší_školní _věk
WEB_Krížova cesta_děti_předškolní věk
WEB_Krížova cesta_dětí_školní_mládež _PANDEMIE